[Đọc sách] BLOCKCHAIN

BLockchain là gì?

 • Blockchain là một công nghệ giống cơ sở dữ liệu, là một hình thức lưu trữ hồ sơ và giao dịch. Mọi thứ hầu như đều có thể lưu trữ trên blockchain
 • Công nghệ blockchain loại bỏ sự cần thiết của một đơn vị trung gian, cho phép mọi người giao dịch trực tiếp với nhau.
 • Hàng tỷ  người trên thế giới không tin vào các đơn vị trung gian như ngân hàng, chính phủ và hệ thống pháp luật trong việc thực hiện giao dịch cũng như lưu trữ hồ sơ.
 • Bitcoin là hệ thống xây dựng trên nền tảng Blockchain.

Blockchain hoạt động như thế nào?

 • Khi một giao dịch được xử lý và công nhận là hợp lệ, nó sẽ được tập hợp lại với những giao dịch khác rồi được bổ sung vào một khối. Khối mới này được thêm vào liền sau khối trước đó trong chuỗi, các khối này liên kết với nhau và thuật ngữ “Blockchain” ra đời.
 • Khối đầu tiên trong chuỗi được gọi là khối nguyên thuỷ (genesis block hay block 0).
 • Ngay khi một khối các giao dịch được thêm vào Blockchain, rất khó thay đổi. Càng nhiều khối được đưa vào chuỗi, càng khó thay đổi  cho đến khi không thể thay đổi. Trong mạng lưới Bitcoin, 6 khối được coi là một xác nhận giao dịch không thể thay đổi.
 • Giao dịch lặp chi là giao dịch xảy ra khi một người trong mạng lưới cố gắng thực hiện hai giao dịch cùng một lúc. Trường hợp này xảy ra khi gởi nhiều hơn một giao dịch trước khi một trong số các giao dịch đó được xác thực và chấp nhận trên Blockchain.
 • Tấn công lặp chi xảy ra khi một người dùng kiểm soát hơn 50% số máy tính trong mạng lưới
 • Khai thác là quá trình kiểm nhận giao dịch rồi đưa vào khối mới trong Blockchain. Khi khối mới được đưa vào chuỗi thành công, một phần thưởng nhỏ sẽ trao cho người khai thác.

Lịch sử Blockchain & Bitcoin

 • Năm 1982, David Chaum công bố bài nghiên cứu “Blind Signatures for Untraceable Payments” và được công nhận là nhà sáng lập ra Tiền ảo (và chữ ký mù).
 • Năm 1990, David sáng lập DigiCash, tạo nên tiền ảo không thể truy vết sử dụng công nghệ mật mã học, Public Keys, Private Keys, kèm Signature. Năm 1998, DigiaCash phá sản và bị bán cho công ty công nghệ eCash.
 • 1997, Adam Back sáng tạo ra Proof of Work để giới hạn thư điện tử tràn lan, thuật toán này có tên là Hashcash.
 • 1998, Nick Szabo sáng lập ra một loại tiền ảo tên Bit Gold kết hợp với thuật toán Hashcash. Nhưng Bit Gold chỉ tồn tại trên lý thuyết.
 • Năm 2008, Satoshi Nakamoto đăng bài nghiên cứu “Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System” trình bày sự hình thành của Bitcoin và khối giao dịch kết nối trong chuỗi.
 • Năm 2009, Satoshi Nakamoto sáng tạo ra mạng lưới Bitcoin cùng  Blockchain đầu tiên, là người khai thác ra khối đầu tiên trong mạng lưới Bitcoin, hay còn gọi là “khối nguyên thuỷ”. Khối này mang thông điệp “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”
 • Năm 2015, Ethereum ra đời, đánh dấu công nghệ Blockchain 2.0 ra đời.

Lợi ích của công nghệ Blockchain

 • Minh bạch
 • Loại bỏ đơn vị trung gian
 • Phi tập trung
 • Bảo mật
 • Tiềm năng ứng dụng rộng
 • Dễ tiếp cận
 • Tiết kiệm chi phí vận hành đơn vị trung gian
 • Tăng tốc độ giao dịch toàn cầu.

Rủi ro/ bất lợi của công nghệ Blockchain

Trong tài chính, luôn luôn tồn tại cơ chế sửa chữa 
khi bị tấn công. Trong Blockchain, không có cơ chế sửa chữa 
vấn nạn đó.
 • Thiếu tính riêng tư: thông tin trong các block như số dư tài khoản hoặc số liệu của các giao dịch có thể bị rò rỉ
 • Bảo mật khoá riêng tư
 • Rủi ro có thể xảy ra tấn công quá bán nếu có một tổ chức kiểm soát hơn 50% số máy tính trong mạng lưới.
 • Chi phí lượng điện năng lớn. Cứ nửa giờ, mạng Blockchain tiêu thụ lượng điện bằng lượng điện các hộ gia đình của Mỹ dùng trong 1 năm.
 • Khả năng mở rộng đối với CCU: Bitcoin chỉ có thể xử lý 7 giao dịch trong một giây, trong khi mạng lưới Visa có thể xử lý 20.000 giao dịch trong một giây.

Đặc tả kỹ thuật

 • Blockchain Bitcoin sử dụng thuật toán SHA-256. Thuật toán này sinh ra các mã băm 256 bit ổn định, nghĩa là mã băm này luôn có cùng độ dài bất kể bạn đưa vào một từ hay một cuốn sách. Nếu bạn thay đổi 1 ký tự, mã băm sẽ thay đổi. Gần như không thể tìm được thông điệp ban đầu từ mã băm mà không có private key.
 • Nonce: số được dùng một lần, đây là đáp án cho mảnh ghép mà người thợ đào phải giải để có thể bổ sung một khối hợp lệ vào chuỗi Blockchain hiện hành. Ẩn số này dễ kiểm tra nhưng khó tìm.
 • Khối thứ 4 sẽ chứa các giao dịch mới thêm vào và mã băm của khối thứ 3 + tham số Nonce.
 • Mã băm sinh ra nếu thấp hơn chỉ tiêu mạng lưới, khối đó sẽ được thêm vào Blockchain Bitcoin. Ngược lại, thay số Nonce khác, tích hợp với nội dung khối trước, băm lại  rồi so sánh với chỉ tiêu mạng lưới. Các thợ đào lặp lại quá trình này để thử và thêm khối vào Blockchain sao cho nhanh hơn thợ đào khác.
 • Trong Blockchain Bitcoin, để đảm bảo thời gian thêm khối là 10 phút, độ khó cần được điều chỉnh sau 2016 khối bằng cách thay đổi các số chỉ tiêu lớn nhất và nhỏ nhất. Độ điều chỉnh ít hay nhiều, dựa vào thời gian đã tạo ra 2016 khối trước đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *